แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา
นำเข้าสินค้าจีนมาขายผ่านเว็บ Taobao
 กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
อาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561 กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ :
เช้า (10.00-12.00น.)
บ่าย (14.00-16.00น.)
ห้องเรียนรวมใหม่ ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
ศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561 กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ :
เช้า (10.00-12.00น.)
ห้องเรียนรวมใหม่ ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
อาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561 กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ :
เช้า (10.00-12.00น.)
บ่าย (14.00-16.00น.)
ห้องเรียนรวมใหม่ ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
 
ชื่อ : 
 
นามสกุล : 
 
เบอร์มือถือ : 
 
E-Mail (ถ้ามี): 
 
ช่องทางการอบรม : 
 
หมายเหตุเพิ่มเติม :
 
All right reserve. e-Commerce Education.